Good Night Meadow Flower lamp ~ Květinová lampa z lučního kvítí na dobrou noc

2050,00

~ scroll down for english version ~

Příběh papíru
V papírně Papyrea, nacházející se poblíž hory Ještěd, probíhala výroba ručního papíru. Tento papír je vyroben z konopné koudele a lýka s příměsí jarních květů. V limitované kolekci Luční kvítí najdete čerstvě sbírané květy Plamenky šídlovité, Pryskyřníku, Silenky, Poměnky, Violky a Brunery. Výroba japonsko-evropského papíru a sběr květin probíhaly v Jizerských horách a Podještědí v květnu 2024.

Výrobní proces
Papír je vyroben pomocí unikátní technologie, speciálně pro střih lampy. Součástí 3D tištěného síta jsou vystouplé linky, kde papír usychá v tenčí vrstvě. Tyto linky definují střih lampy a po vyschnutí se papír podél nich ohýbá. Díky použití 3D tištěných sít je možné vytvořit i zaoblené tvary v místě ohybu, což bylo tradičními řemeslnými postupy nemožné. V kolekci Luční kvítí je tento detail použit nově.

Umístění v interiéru
Lampa vytváří příjemnou atmosféru a může být tím posledním světlem, které před spaním zhasnete. Pro tento účel doporučujeme použít LED žárovku s možností přepnutí do režimu červeného světla. Lampu lze ve spodní části rozvázat a upravit střih tak, aby propouštěla více světla podle umístění lampy a vašich potřeb.

Součástí balíčku
Balíček obsahuje ilustrovaný návod na modelaci papírové lampy s detailním popisem a QR odkaz na videonávod.

typ skladu: Medúza
Typ přípravy: složeno
Doba příprava: 5 minut
velikost: 345 x 345mm.

upozornění: Používej pouze LED žárovky. 💡

~ EN version ~

The Story of the Paper
At the Papyrea paper mill, located near Ještěd Mountain, handmade paper was produced. This paper is made from hemp tow and bast with an infusion of spring flowers. In the limited Meadow Flowers collection, you can find freshly picked flowers of Phlox, Buttercup, Silene, Forget-me-not, Violet, and Brunnera. The production of the Japanese-European paper and the collection of flowers took place in the Jizera Mountains and Podještědí in May 2024.

Production Process
The paper is made using a unique technology, specifically for the design of the lamp. The 3D-printed screen includes raised lines where the paper dries in thinner layers. These lines define the lamp's design, and the paper bends along these lines after drying. Thanks to the use of 3D-printed screens, it is possible to create curved shapes at the bends, which was previously impossible with traditional craftsmanship. In the Meadow Flowers collection, this detail is newly applied.

Interior Placement
The lamp creates a pleasant atmosphere and can be the last light you turn off before going to bed. For this purpose, we recommend using an LED bulb with the option to switch to red light mode. The lamp can be untied at the bottom and adjusted to allow more light through, depending on the lamp's placement and your needs.

Package Contents
The package includes an illustrated guide for modeling the paper lamp with detailed instructions and a QR link to a video tutorial.

Type of Shade: Medusa
Preparation Type: Assembled
Preparation Time: 5 minutes
Size: 345 x 345 mm

Warning: Use only LED bulbs. 💡

Share