DIY / Lustr Sopka / pomaluj a slož si podle návodu

560,00

~ scroll down for the English version ~

Papírový lustr Sopka se skládá z ofsetové čtvrtky, 200 g. Ta má křídovou bílou barvu a je vhodné ji dekorovat nejen suchými technikami jako jsou fixy, pastelky, foukací fixy, pastely, linoryt ale i vodními technikami jako jsou vodovky, tempery, akryl. Pří používání těchto technik si jen dejte pozor aby se papír moc nerozmočil a před skládáním počkejte až papír úplně proschne.
Lustr typu Sopka je vhodné umístit nad rodinný stůl, do obývacího pokoje, do větší nebo menší společenské místnosti. Díky otevřenému tvaru lustru, získáme široký úhel světla.

🎁 Dárkový balíček z recyklovaného papíru
🌋 typ skladu: Sopka
🤲 Typ přípravy: DIY
✳︎ lampa se skládá podle návodu
⏳ Doba příprava: 30-40 minut
📐velikost: 470 x 270 mm.
📜 typ papíru: Ofsetová čtvrtka, 200g.

balíček obsahuje
✳︎ 3x nabigovaný papír v ochranném obalu
✳︎ provázek
✳︎ tištěný návod

upozornění: Používej pouze LED žárovky. 💡

~en~

Volcano / DIY CREATIVE / assemble the lantern yourself

The Volcano paper chandelier consists of a chalky paper, 200 g. It has a bright white color and is suitable for decorating not only with dry techniques such as markers, crayons, blow markers, pastels, linocut, but also with water techniques such as watercolors, tempera, acrylic. When using these techniques, just be careful not to get the paper too wet and wait until the paper is completely dry before folding.
The Volcano chandelier is suitable for placing above the family table, in the living room, in a larger or smaller social room. Thanks to the open shape of the chandelier, we get a wide angle of light.

🎁 Gift package made from recycled cardboard
🌋 Type: Volcano
🤲 Method of preparation: DIY
✳︎ Assemble the lantern yourself.
⏳ Preparation time: 30-40 minutes
📐 Size: 470 x 270 mm.
📜 Type of paper: Chalk paper, 200 g

The package contains
✳︎ 3x ribbed paper in a protective case
✳︎ string
✳︎ Assembly instructions

Note: Use only LED bulbs 💡

Share